Slovenský výrobca s 25 ročnou tradíciou

Filtračné systémy

Osadzovacie rámy a filtračné steny

Popis:
 • filtračné osadzovacie rámy- individuálne osadenie filtrov
 • štandardné rozmery: 610x610mm, 508x610mm, 305x610mm, 305x305mm
 • osadenie filtračnej vložky je bez možnosti by-pasu
 • filtračné steny sú poistené úchytmi a rámy tesnením
 • hĺbky os. rámov – 72mm pre doskový, vreckový, kompaktný
  • 80mm pre panelový Z-line, perfect pleat a micropleat filtre 44 až 47mm
  • 120mm pre panelový Z-line, perfect pleat a micropleat filtre 94 až 97mm
 • samonosné konštrukcie vyhľadané podľa požadovaného prietoku z rôznych rozmerov osadzovacích rámov
Popis:

osadenie do prieduchov ( kompresorovne, nasávanie pre el. rozvodne ai), vylepšenie existujúcich vzduchotechnických a klimatizačných zariadení vložením filtračnej steny

Filtračné skrine

Popis:
 • 1 až 4 stupne filtrácie
 • široké možnosti kombinácií vzduchových filtrov
 • vonkajšie a vnútorné prevedenia
 • na podlahu resp. zavesenie na konštrukcie steny
 • servisné dvierka
 • meranie tlakovej straty
 • vhodný nástroj pre filtračný manažment – viď sekcia Riešenia na mieru

Filtračné zariadenia pre čisté priestory

 

1. Čisté nástavce
 • prevedenie – podľa špecifikácie zákazníka
 • anemostaty podľa výberu
 • meranie tlakovej straty
 • konštrukčné riešenie rôznych typov filtračných stropov včítane osvetlenia
 • výstavba kompletných čistých priestorov v kooperácií
2. Operačné zákryty
 • individuálne riešenia
 • integrované osvetlenie včítane prechodu pre operačné osvetlenie a dvojitého laminarizátora
3. RPT bezpečné skrine
 • filtračné skrine na záchyt nebezpečných aerosólov ( jadrová energetika, infekčné nemocnice kryty CO)
 • bezpečné výmena kontaminovaných filtrov
 • 2 až 4 stupňová filtrácia
 • meranie tlakovej straty
 • špeciálny prítlačný mechanizmus pre koncovú hepafiltráciu
4. Lokálne zákryty – čisté FFÚ zar.
 • zariadenia s vlastnou ovládanou ventiláciou a 2 stupňami filtrácie
 • tvorba lokálnych čistých priestorov a zákrytov nad technologickými celkami