Slovenský výrobca s 25 ročnou tradíciou

Aktívne uhlie

Aktívne uhlie, impregnované aktívne uhlie a selektívne chemisorbenty

Aplikácia formou sypaného filtračného materiálu (ako granulát), vo filtračných moduloch, vo filtračných patrónach

Popis:
 • impregnované aktívne uhlie na selektívny záchyt plynov a pár ( H2S, CS2, metanol…)
 • filtračná účinnosť a tepelná odolnosť – podľa sorbentu

Filtračné vložky s aktívnym uhlím

Popis:
 • FV sú dodávané v tvare patrón ( cartridge ) s nasypanou náplňou – granulátom aktívneho uhlia
Použitie:
 • záchyt polutantov – plynov a pár v priemysle, laboratóriách ale aj verejných priestoroch
Tepelná odolnosť:
 • 80°C
Rozmery a ďalšie parametre:
 • priemer 145mm, dĺžka – CAN 2600 – 450mm, CAN 9000 – 600mm
 • bigCAN priemer cca 365mm, dĺžka 1000mm
 • obsah aktívneho uhlia – pre CAN 2600 2.1kg , pre CAN 9000 3kg
 • pre filtračné patróny ponúkame originálne osadzovacie rámy podľa počtu kusov – 16,12,8 a 4
Materiál:
 • obal vnútorný aj vonkajší + príruby
 • pozinkovaná oceľ
 • plastové sito – v prípade korozívneho prostredia
Náplň:
 • granulát aktívneho uhlia – 4mm resp. 3mm
Filtračná účinnosť:
 • v prípade aktívneho uhlia sorbčná kapacita – v % zachytených látok na hmotnosť aktívneho uhlia ( pohybuje sa od 0 do cca 50%) – schopnosť záchytu poskytneme na vyžiadanie